Όλα τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, ετικέτες, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, ονόματα προϊόντων, εμπορικά σήματα, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, αποτελούν ιδιοκτησία του www.simplygreen.gr ή των αντίστοιχων προμηθευτών / κατασκευαστές και προστατεύονται από τους ελληνικούς νόμους και σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες.

Το εμπορικό σήμα www.simplygreen.gr δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι www.simplygreen.gr, με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιονδήποτε τρόπο που υπονομεύει ή δυσφημεί το www.simplygreen.gr. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στο www.simplygreen.gr και εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους, οι οποίοι ενδέχεται να είναι ή και όχι συνδεδεμένοι ή χορηγοί/χορηγούμενοι από το www.simplygreen.gr.

Το www.simplygreen.gr σάς παρέχει μια περιορισμένη άδεια για να έχετε πρόσβαση και να κάνετε προσωπική χρήση αυτού του ιστότοπου και όχι να τον κατεβάζετε (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων) ή να τον τροποποιείτε ή οποιοδήποτε τμήμα του, εκτός εάν έχετε ρητή γραπτή συγκατάθεση από το www.simplygreen.gr. Αυτή η άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει:

  • Μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του.
  • Συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταχωρήσεων προϊόντων, περιγραφής ή τιμών.
  • Οποιαδήποτε παράγωγη χρήση αυτού του ιστοτόπου ή των περιεχομένων του.
  • Λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμού προς όφελος άλλου εμπόρου.
  • Χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

Αυτός ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού του ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να επισκεφθεί ή να χρησιμοποιηθεί άλλως για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του www.simplygreen.gr. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για να επισυνάψετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή φόρμας) του www.simplygreen.gr και των υπαλλήλων του, χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο “κρυφό κείμενο” χρησιμοποιώντας το όνομα www.simplygreen.gr ή εμπορικά σήματα χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του www.simplygreen.gr. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τερματίζει την πρόσβαση ή την άδεια που έχει χορηγηθεί από το www.simplygreen.gr. Σας παρέχεται ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας υπερσύνδεσης στην αρχική σελίδα του www.simplygreen.gr, εφόσον ο σύνδεσμος δεν αναπαριστά www.simplygreen.gr, τους υπαλλήλους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του με ψευδή, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή προσβλητικό τρόπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο www.simplygreen.gr ή άλλα κατοχυρωμένα γραφικά ή εμπορικά σήματα ως μέρος του συνδέσμου χωρίς ρητή γραπτή άδεια.

Add to cart